China History books:

Here you can download books China History online, or read them instantly online. Click to title of the book you searching for.

3161 books in order of relevance
Select page:
51
Auf der Suche nach der verlogenen Wahrheit : Lukians Wahre Geschichten Peter von Mollendorff.

Auf der Suche nach der verlogenen Wahrheit : Lukians Wahre Geschichten Peter von Mollendorff.

by Peter von Mo?llendorff.

ISBN: 3823348809
Author: Mo?llendorff, Peter von.
Publication & Distribution: Tu?bingen . G. Narr Verlag, (c)2000.
Author: Lucian,$cof Samosata.$tVera historia.
52
Das Verschleierte Bild zu Sais : Schillers Ballade und ihre griechischen und agyptischen Hintergrunde Jan Assmann.

Das Verschleierte Bild zu Sais : Schillers Ballade und ihre griechischen und agyptischen Hintergrunde Jan Assmann.

by Jan Assmann.

ISBN: 3598775571
Author: Assmann, Jan.
Publication & Distribution: Stuttgart . B.G. Teubner, (c)1999.
Author: Schiller, Friedrich, 1759-1805.$tBalladen.
Author: Schiller, Friedrich, 1759-1805$xKnowledge$xMythology.
53
The agro-food processing sector in China : Developments and policy challenges.

The agro-food processing sector in China : Developments and policy challenges.

by The agro-food processing sector in China : Developments and policy challenges.

ISBN: 9264171797
Publication & Distribution: Paris . Organisation for Economic Co-operation and Development, (c)2000.
54
DEFA-Filme : ein Bestandsverzeichnis von Gunther Willen.

DEFA-Filme : ein Bestandsverzeichnis von Gunther Willen.

by von Gu?nther Willen.

ISBN: 3814206282
Publication & Distribution: Oldenburg . Bibliotheks- und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universita?t Oldenburg, (c)1998.
Author: Willen, Gu?nther.
55
Shanxi Sheng zhi.$nDi 70 juan,$pChu ban zhi Shanxi Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.

Shanxi Sheng zhi.$nDi 70 juan,$pChu ban zhi Shanxi Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.

by Shanxi Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.

ISBN: 7806282394
Publication & Distribution: Xi'an Shi . San qin chu ban she, (c)1998.
56
Liberalisation in the shadow of a large neighbour : a case of Bangladesh-India economic relations Zaki Eusufzai.

Liberalisation in the shadow of a large neighbour : a case of Bangladesh-India economic relations Zaki Eusufzai.

by Zaki Eusufzai.

ISBN: 9840515357
Author: Eusufzai, Zaki.
Publication & Distribution: Dhaka . Centre for Policy Dialogue . University Press Ltd., (c)2000.
57
Yan kao 30 : Xing zheng yuan yan jiu fa zhan kao he wei yuan hui cheng li san shi zhou nian zhuan ji [zhu zhe Xing zheng yuan yan jiu fa zhan kao he wei yuan hui].

Yan kao 30 : Xing zheng yuan yan jiu fa zhan kao he wei yuan hui cheng li san shi zhou nian zhuan ji [zhu zhe Xing zheng yuan yan jiu fa zhan kao he wei yuan hui].

by [zhu zhe Xing zheng yuan yan jiu fa zhan kao he wei yuan hui].

ISBN: 9570232226
Publication & Distribution: Taibei Shi . Xing zheng yuan yan jiu fa zhan kao he wei yuan hui, (c)Minguo 88 [1999]
58
Bayannao'er Meng you dian zhi

Bayannao'er Meng you dian zhi "Bayannao'er Meng you dian zhi"biam wei hui bian.

by "Bayannao'er Meng you dian zhi"biam wei hui bian.

ISBN: 7204034600
Publication & Distribution: Huhehaote Shi . Nei Menggu ren min chu ban she, (c)1997.
59
Man and medicine : a history Farokh Erach Udwadia.

Man and medicine : a history Farokh Erach Udwadia.

by Farokh Erach Udwadia.

ISBN: 0195654579
Author: Udwadia, Farokh Erach.
Publication & Distribution: New Delhi . Oxford University Press, (c)2000.
60
Shi lun Zhu Guangqian zhu.

Shi lun Zhu Guangqian zhu.

by Zhu Guangqian zhu.

ISBN: 7108011980
Author: Zhu, Guangqian, 1897-1986.
Publication & Distribution: Beijing Shi . Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, (c)1998.
61
Banshan yu Machang cai tao yan jiu Li Shuicheng zhu.

Banshan yu Machang cai tao yan jiu Li Shuicheng zhu.

by Li Shuicheng zhu.

ISBN: 7301037678
Author: Li, Shuicheng, 1953-
Publication & Distribution: Beijing . Beijing da xue chu ban she, (c)1998.
62
Zhongguo gong chan dang Xinjiang Weiwuer Zizhiqu Bole Shi zu zhi shi zi liao (1949 nian 10 yueh-1987 nian 10 yue) Zhong gong Bole Shi wei yuan hui zu zhi bu, Zhong gong Bole Shi wei yuan hui dang shi ban gong shi, Bole Shi dang an ju.

Zhongguo gong chan dang Xinjiang Weiwuer Zizhiqu Bole Shi zu zhi shi zi liao (1949 nian 10 yueh-1987 nian 10 yue) Zhong gong Bole Shi wei yuan hui zu zhi bu, Zhong gong Bole Shi wei yuan hui dang shi ban gong shi, Bole Shi dang an ju.

by Zhong gong Bole Shi wei yuan hui zu zhi bu, Zhong gong Bole Shi wei yuan hui dang shi ban gong shi, Bole Shi dang an ju.

ISBN: 7228021991
Publication & Distribution: Wulumuqi Shi . Xinjiang ren min chu ban she, (c)1992.
63
Jiu Jing feng qing hui hua Hou Changchun.

Jiu Jing feng qing hui hua Hou Changchun.

by hui hua Hou Changchun.

ISBN: 7106013935
Author: Hou, Changchun.
Publication & Distribution: Beijing . Zhongguo dian ying chu ban she, (c)1999.
64
Gai ge kai fang shi qi nian Guangxi di qu jing ji = Gai ge kai fang shi qi nian Guang Xi di qu jing ji Guangxi Zhuangzu Zizhiqu tong ji ju zong he chu bian.

Gai ge kai fang shi qi nian Guangxi di qu jing ji = Gai ge kai fang shi qi nian Guang Xi di qu jing ji Guangxi Zhuangzu Zizhiqu tong ji ju zong he chu bian.

by Guangxi Zhuangzu Zizhiqu tong ji ju zong he chu bian.

ISBN: 7503723939
Publication & Distribution: Beijing . Zhongguo tong ji chu ban she, (c)1996.
65
Zhongguo xin xing cheng shi.$pHenan juan [zhu bian Guo Xiaoyong, Zhu Yusheng ; bian ji

Zhongguo xin xing cheng shi.$pHenan juan [zhu bian Guo Xiaoyong, Zhu Yusheng ; bian ji "Xin hua mei ri dian xun" she].

by [zhu bian Guo Xiaoyong, Zhu Yusheng ; bian ji "Xin hua mei ri dian xun" she].

ISBN: 750114415X (set)
Publication & Distribution: Beijing Shi . Xin hua chu ban she, (c)1999.
Author: Guo, Xiaoyong.
Author: Zhu, Yusheng.
66
Zhongguo gong chan dang Guangxi Zhuangzu Zizhiqu Rong Xian zu zhi shi zi liao, 1926.dong-1987.10 [Zhong gong Rong Xian xian wei zu zhi bu, Zhong gong Rong Xian xian wei dang shi ban gong shi, Rong Xian dang an ju].

Zhongguo gong chan dang Guangxi Zhuangzu Zizhiqu Rong Xian zu zhi shi zi liao, 1926.dong-1987.10 [Zhong gong Rong Xian xian wei zu zhi bu, Zhong gong Rong Xian xian wei dang shi ban gong shi, Rong Xian dang an ju].

by [Zhong gong Rong Xian xian wei zu zhi bu, Zhong gong Rong Xian xian wei dang shi ban gong shi, Rong Xian dang an ju].

ISBN: 721902746X
Publication & Distribution: Nanning Shi . Guangxi ren min chu ban she, (c)1993 [i.e. 1994]
67
Zhenjiangying yu Tazhao : Juma He liu yu xian Qin kao gu wen hua de lei xing yu pu xi Beijing Shi wen wu yan jiu suo zhu.

Zhenjiangying yu Tazhao : Juma He liu yu xian Qin kao gu wen hua de lei xing yu pu xi Beijing Shi wen wu yan jiu suo zhu.

by Beijing Shi wen wu yan jiu suo zhu.

ISBN: 7500061927
Publication & Distribution: Beijing . Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she . Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, (c)1999.
68
Zhongguo gong chan dang Shandong Sheng Weifang Shi zu zhi shi zi liao (1987-1997) Zhong gong Weifang Shi wei zu zhi bu, Zhong gong Weifang Shi wei dang shi yan jiu shi, Weifang Shi dang an guan.

Zhongguo gong chan dang Shandong Sheng Weifang Shi zu zhi shi zi liao (1987-1997) Zhong gong Weifang Shi wei zu zhi bu, Zhong gong Weifang Shi wei dang shi yan jiu shi, Weifang Shi dang an guan.

by Zhong gong Weifang Shi wei zu zhi bu, Zhong gong Weifang Shi wei dang shi yan jiu shi, Weifang Shi dang an guan.

ISBN: 7533307879
Publication & Distribution: Jinan . Qi Lu shu she, (c)1999.
69
Zhongguo gong chan dang Guangxi Zhuangzu Zizhiqu Xing'an Xian zu zhi shi zi liao, 1948.11-1987.10 [Zhong gong Xing'an Xian wei zu zhi bu, Zhong gong Xing'an Xian wei dang shi ban gong shi, Xing'an Xian dang an ju bian].

Zhongguo gong chan dang Guangxi Zhuangzu Zizhiqu Xing'an Xian zu zhi shi zi liao, 1948.11-1987.10 [Zhong gong Xing'an Xian wei zu zhi bu, Zhong gong Xing'an Xian wei dang shi ban gong shi, Xing'an Xian dang an ju bian].

by [Zhong gong Xing'an Xian wei zu zhi bu, Zhong gong Xing'an Xian wei dang shi ban gong shi, Xing'an Xian dang an ju bian].

ISBN: 721903217X
Publication & Distribution: Nanning Shi . Guangxi ren min chu ban she, (c)1996.
70
Zhongguo gong chan dang Guangxi Zhuangzu Zizhiqu Napo Xian zu zhi shi zi liao, 1941-1987.10 [Zhong gong Napo Xian wei zu zhi bu, Zhong gong Napo Xian wei dang shi ban, Napo Xian dang an ju].

Zhongguo gong chan dang Guangxi Zhuangzu Zizhiqu Napo Xian zu zhi shi zi liao, 1941-1987.10 [Zhong gong Napo Xian wei zu zhi bu, Zhong gong Napo Xian wei dang shi ban, Napo Xian dang an ju].

by [Zhong gong Napo Xian wei zu zhi bu, Zhong gong Napo Xian wei dang shi ban, Napo Xian dang an ju].

ISBN: 7219033982
Publication & Distribution: Nanning Shi . Guangxi ren min chu ban she, (c)1996.
71
Hua yang su song pan jue lu Zhili gao deng shen pan ting shu ji shi bian ji ; He Qinhua dian jiao.

Hua yang su song pan jue lu Zhili gao deng shen pan ting shu ji shi bian ji ; He Qinhua dian jiao.

by Zhili gao deng shen pan ting shu ji shi bian ji ; He Qinhua dian jiao.

ISBN: 7562016305
Publication & Distribution: Beijing Shi . Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, (c)1997.
Author: He, Qinhua, 1955-
72
Danba Xian zhi = Ron-brag rdzon lo rgyus deb ther Sichuan Sheng Ganzi Zangzu Zizhizhou Danba Xian zhi bian zuan wei yuan hui.

Danba Xian zhi = Ron-brag rdzon lo rgyus deb ther Sichuan Sheng Ganzi Zangzu Zizhizhou Danba Xian zhi bian zuan wei yuan hui.

by Sichuan Sheng Ganzi Zangzu Zizhizhou Danba Xian zhi bian zuan wei yuan hui.

ISBN: 7105025875
Publication & Distribution: Beijing Shi . Min zu chu ban she, (c)1996.
73
Xishui Xian zhi Hubei Sheng Xishui Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.

Xishui Xian zhi Hubei Sheng Xishui Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.

by Hubei Sheng Xishui Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.

ISBN: 7503404116
Publication & Distribution: Beijing . Zhongguo wen shi chu ban she, (c)1992.
74
Statut i zaplashtane na durzhavniia sluzhitel : tsialostna normativna uredba, profesionalni raziasneniia, praven komentar [komentar] Georgi Georgiev, Chavdar Khristov.

Statut i zaplashtane na durzhavniia sluzhitel : tsialostna normativna uredba, profesionalni raziasneniia, praven komentar [komentar] Georgi Georgiev, Chavdar Khristov.

by [komentar] Georgi Georgiev, Chavdar Khristov.

Publication & Distribution: Sofii?a? . IK "Trud i pravo", (c)2000.
Author: Georgiev, Georgi,$cD-r.
Author: Khristov, Chavdar.
75
Ethnobotany of cold desert tribes of Lahoul-Spiti, N.W. Himalaya S.K. Sood, Ram Nath, D.C. Kalia.

Ethnobotany of cold desert tribes of Lahoul-Spiti, N.W. Himalaya S.K. Sood, Ram Nath, D.C. Kalia.

by S.K. Sood, Ram Nath, D.C. Kalia.

ISBN: 8185622108
Author: Sood, S. K.$cassociate professor.
Publication & Distribution: New Delhi . Deep Publications, (c)2001.
Author: Nath, Ram,$clecturer in botany.
Author: Kalia, D. C.
76
Litauische Gesprache zur Padagogik II : Staat und Schule = Lietuvos valstybingumas ir mokykla Gerd-Bodo Reinert, Irena Musteikiene.

Litauische Gesprache zur Padagogik II : Staat und Schule = Lietuvos valstybingumas ir mokykla Gerd-Bodo Reinert, Irena Musteikiene.

by Gerd-Bodo Reinert, Irena Musteikiene?.

ISBN: 3631366841
Publication & Distribution: Frankfurt am Main ;$aNew York . P. Lang, (c)2000.
Author: Reinert, Gerd-Bodo.
Author: Musteikiene?, Irena.
77
Lessons in excellence from Charlie Trotter by Paul Clarke.

Lessons in excellence from Charlie Trotter by Paul Clarke.

by by Paul Clarke.

ISBN: 0898159083
Author: Clarke, Paul.
Publication & Distribution: Berkeley, Calif. . Ten Speed Press, (c)1999.
Author: Trotter, Charlie
78
Impact of the Cold War on American popular culture Elaine McClarnand and Steve Goodson, editors.

Impact of the Cold War on American popular culture Elaine McClarnand and Steve Goodson, editors.

by Elaine McClarnand and Steve Goodson, editors.

ISBN: 1883199115 (pbk)
Publication & Distribution: [Carrollton, Ga.] . The State University of West Georgia, (c)1999.
Author: McClarnand MacKinnon, Elaine.
Author: Goodson, Steve.
79
The official slinky book : hundreds of wild and wacky uses for the greatest toy on earth Joey Green.

The official slinky book : hundreds of wild and wacky uses for the greatest toy on earth Joey Green.

by Joey Green.

ISBN: 0425171558 (pbk.)
Author: Green, Joey.
Publication & Distribution: New York . Berkley, (c)1999.
80
Society edited by David Faure.

Society edited by David Faure.

by edited by David Faure.

ISBN: 9622093930
Publication & Distribution: Hong Kong . Hong Kong University Press, (c)1997.
Author: Faure, David.
81
Bajili'ao biao xiong Aisa De Gailuosi ; fan yi Fan Weixin ; ping jie Annuobeila Lida.

Bajili'ao biao xiong Aisa De Gailuosi ; fan yi Fan Weixin ; ping jie Annuobeila Lida.

by Aisa De Gailuosi ; fan yi Fan Weixin ; ping jie Annuobeila Lida.

ISBN: 780611193X (Shijiazhuang ed.)
ISBN: 9723501562 (Macao ed.)
Author: Queiro?s, Ec?a de, 1845-1900.
Publication & Distribution: Aomen . Aomen wen hua si shu ;$aShijiazhuang . Huashan wen yi chu ban she, (c)1994.
Author: Fan, Weixin, 1940-
Author: Rita, Annabela.
82
Anthropologie du corps feminin dans le monde slave Galina Kabakova.

Anthropologie du corps feminin dans le monde slave Galina Kabakova.

by Galina Kabakova.

ISBN: 2738490905
Author: Kabakova, Galina.
Publication & Distribution: Paris . Harmattan, (c)2000.
83
Debtor-creditor law and practice by Michael D. Sirota, Michael S. Meisel.

Debtor-creditor law and practice by Michael D. Sirota, Michael S. Meisel.

by by Michael D. Sirota, Michael S. Meisel.

ISBN: 0314248986
Author: Sirota, Michael D.
Publication & Distribution: St. Paul, Minn. . West Group, (c)2000.
Author: Meisel, Michael S.
84
On Aristotle Garrett Thomson, Marshall Missner.

On Aristotle Garrett Thomson, Marshall Missner.

by Garrett Thomson, Marshall Missner.

ISBN: 0534576079
Author: Thomson, Garrett.
Publication & Distribution: Australia ;$aBelmont, CA . Wadsworth/Thomson Learning, (c)2000.
Author: Aristotle.
Author: Missner, Marshall, 1942-
85
The best of Rocky Mountain National Park hiking trails.

The best of Rocky Mountain National Park hiking trails.

by The best of Rocky Mountain National Park hiking trails.

ISBN: 093065739X
Publication & Distribution: [Hudson, CO] . Outdoor Books & Maps, (c)1998.
86
Photonic systems and applications in defense and manufacturing : 1-3 December 1999, Singapore Yee-Loy Lam, Koji Ikuta, Metin S. Mangir, chairs/editors ; sponsored by SPIE--the International Society for Optical Engineering [and] Nanyang Technological University, Singapore ; cosponsored by SPIE Singapore Chapter ... [et al.] ; cooperating organizations, National University of Singapore ... [et al.].

Photonic systems and applications in defense and manufacturing : 1-3 December 1999, Singapore Yee-Loy Lam, Koji Ikuta, Metin S. Mangir, chairs/editors ; sponsored by SPIE--the International Society for Optical Engineering [and] Nanyang Technological University, Singapore ; cosponsored by SPIE Singapore Chapter ... [et al.] ; cooperating organizations, National University of Singapore ... [et al.].

by Yee-Loy Lam, Koji Ikuta, Metin S. Mangir, chairs/editors ; sponsored by SPIE--the International Society for Optical Engineering [and] Nanyang Technological University, Singapore ; cosponsored by SPIE Singapore Chapter ... [et al.] ; cooperating organizations, National University of Singapore ... [et al.].

ISBN: 0819435007
Publication & Distribution: Bellingham, Wash., USA . SPIE, (c)1999.
Author: Lam, Yee-Loy.
Author: Ikuta, Koji.
Author: Mangir, Metin S.
87
The Mongol empire & its legacy Reuven Amitai-Preiss & David O. Morgan, (eds.).

The Mongol empire & its legacy Reuven Amitai-Preiss & David O. Morgan, (eds.).

by Reuven Amitai-Preiss & David O. Morgan, (eds.).

ISBN: 9004119469
Publication & Distribution: Leiden ;$aBoston . Brill, (c)[2000?]
Author: Amitai, Reuven.
Author: Morgan, David, 1945-
88
Racjonalnoâsâc a normatywnoâsâc dzia±aân (Alfred Schutz a Talcott Parsons) Jarema Jakubowski.

Racjonalnoâsâc a normatywnoâsâc dzia±aân (Alfred Schutz a Talcott Parsons) Jarema Jakubowski.

by Jarema Jakubowski.

ISBN: 8370920446
Author: Jakubowski, Jarema.
Publication & Distribution: Poznaân . Wydawn. Nauk. Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, (c)1998.
Author: Schutz, Alfred, 1899-1959.
Author: Parsons, Talcott, 1902-1979.
89
Audubon's birds in color for decoupage selected and with instructions by Eleanor Hasbrouck Rawlings.

Audubon's birds in color for decoupage selected and with instructions by Eleanor Hasbrouck Rawlings.

by selected and with instructions by Eleanor Hasbrouck Rawlings.

ISBN: 0486234924 :$c$2.50 ($2.95 Can)
Author: Audubon, John James, 1785-1851.
Publication & Distribution: New York . Dover Publications, (c)1977.
Author: Rawlings, Eleanor Hasbrouck.
90
Contributions to a theory of entrepreneurship Robert C. Cauthorn.

Contributions to a theory of entrepreneurship Robert C. Cauthorn.

by Robert C. Cauthorn.

ISBN: 0824033922 (alk. paper)
Author: Cauthorn, Robert C.
Publication & Distribution: New York . Garland Pub., (c)1989.
Author: Schumpeter, Joseph Alois, 1883-1950.
Author: Parsons, Talcott, 1902-1979.
91
Forever in love : devotional insights for developing love and intimacy in your marriage by Richard Exley.

Forever in love : devotional insights for developing love and intimacy in your marriage by Richard Exley.

by by Richard Exley.

ISBN: 1562922882
Author: Exley, Richard.
Publication & Distribution: Tulsa, Okla. . Honor Books, (c)1997.
92
Finding the Jesus experience Linda Washington.

Finding the Jesus experience Linda Washington.

by Linda Washington.

ISBN: 0784714215 (pbk.)
Author: Washington, Linda M.
Publication & Distribution: Cincinnati, Ohio . Standard Pub., (c)2002.
93
The internationalisation of retailing in Asia edited by John Dawson, Masao Mukoyama, Sang Chul Choi and Roy Larke.

The internationalisation of retailing in Asia edited by John Dawson, Masao Mukoyama, Sang Chul Choi and Roy Larke.

by edited by John Dawson, Masao Mukoyama, Sang Chul Choi and Roy Larke.

ISBN: 0415309042 (hardcover)
Publication & Distribution: New York, N.Y. . RoutledgeCurzon, (c)2003.
Author: Dawson, John A.
94
Dictations : on haunted writing Avital Ronell.

Dictations : on haunted writing Avital Ronell.

by Avital Ronell.

ISBN: 0252073495 (pbk. : alk. paper)
ISBN: 9780252073496
Author: Ronell, Avital.
Publication & Distribution: Urbana . University of Illinois Press, (c)2006.
Author: Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832$xInfluence.
Author: Freud, Sigmund, 1856-1939.
Author: Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832$xFriends and associates.
Author: Eckermann, Johann Peter, 1792-1854.
Author: Eckermann, Johann Peter, 1792-1854.$tGesprèache mit Goethe.
95
Palmeiras de Goiâas : primeiro sâeculo Paulo Bertran, org. ; [autores] Paulo Betran ... [et al.] ; Vicente Fleury de Sousa, ilustraðcäoes & design grâafico ; Rui Faquini, fotografias ; obra finalizada por Graðca Fleury ; post-mortem, Paulo Bertran.

Palmeiras de Goiâas : primeiro sâeculo Paulo Bertran, org. ; [autores] Paulo Betran ... [et al.] ; Vicente Fleury de Sousa, ilustraðcäoes & design grâafico ; Rui Faquini, fotografias ; obra finalizada por Graðca Fleury ; post-mortem, Paulo Bertran.

by Paulo Bertran, org. ; [autores] Paulo Betran ... [et al.] ; Vicente Fleury de Sousa, ilustraðcäoes & design grâafico ; Rui Faquini, fotografias ; obra finalizada por Graðca Fleury ; post-mortem, Paulo Bertran.

ISBN: 8576920824
Publication & Distribution: Goiãania . Editora Kelps, (c)2005.
Author: Bertran, Paulo.
96
La respuesta Angel Garcâia Ronda.

La respuesta Angel Garcâia Ronda.

by Angel Garcâia Ronda.

ISBN: 8495303639
Author: Garcâia Ronda, Angel, 1939-
Publication & Distribution: Madrid . Del Taller de Mario Muchnik, (c)2006.
97
The Blackwell companion to syntax edited by Martin Everaert and Henk van Riemsdijk ; with editorial assistance from Rob Goedemans and Bart Hollebrandse.

The Blackwell companion to syntax edited by Martin Everaert and Henk van Riemsdijk ; with editorial assistance from Rob Goedemans and Bart Hollebrandse.

by edited by Martin Everaert and Henk van Riemsdijk ; with editorial assistance from Rob Goedemans and Bart Hollebrandse.

ISBN: 9781405114851 (hardcover : alk. paper)
ISBN: 1405114851 (hardcover : alk. paper)
Publication & Distribution: Malden, MA, USA . Blackwell Pub., (c)2006.
Author: Everaert, Martin.
Author: Riemsdijk, Henk C. van.
98
Cruise : identity, design and culture Peter Quartermaine & Bruce Peter.

Cruise : identity, design and culture Peter Quartermaine & Bruce Peter.

by Peter Quartermaine & Bruce Peter.

ISBN: 0847827968 (pbk.)
Author: Quartermaine, Peter.
Publication & Distribution: New York . Rizzoli International Publications, (c)2006.
Author: Peter, Bruce.
99
The 1906 earthquake on California's north coast edited, with an introd. and maps by Sylvia E. Bartley.

The 1906 earthquake on California's north coast edited, with an introd. and maps by Sylvia E. Bartley.

by edited, with an introd. and maps by Sylvia E. Bartley.

ISBN: 0974893455
Publication & Distribution: Fort Bragg, Calif. . Fort Bragg-Mendocino Coast Historical Society ;$aWillits, CA . Mendocino County Museum, (c)2006.
Author: Bartley, Sylvia E.
100
Ekologiczne problemy przysz±oâsci âswiata i Polski Stefan Koz±owski.

Ekologiczne problemy przysz±oâsci âswiata i Polski Stefan Koz±owski.

by Stefan Koz±owski.

ISBN: 8371512988 (pbk.)
Author: Koz±owski, Stefan.
Publication & Distribution: Warszawa . Elipsa, (c)1998.
101
Menotti il duca di Spoleto e il suo amico Barber Nicola Sbisáa.

Menotti il duca di Spoleto e il suo amico Barber Nicola Sbisáa.

by Nicola Sbisáa.

ISBN: 8875147760
Author: Sbisáa, Nicola, 1934-
Publication & Distribution: Fasano (Br) . Schena, (c)1995.
Author: Menotti, Gian Carlo, 1911-2007$xCriticism and interpretation.
Author: Barber, Samuel, 1910-1981.
102
Il sapiente, il mercante, il guerriero : dal rifiuto del lavoro all'emergere del cognitariato Franco Berardi (Bifo).

Il sapiente, il mercante, il guerriero : dal rifiuto del lavoro all'emergere del cognitariato Franco Berardi (Bifo).

by Franco Berardi (Bifo).

ISBN: 8888738320
Author: Berardi, Franco.
Publication & Distribution: Roma . DeriveApprodi, (c)2004.
103
Speech rights in America : the First Amendment, democracy, and the media Laura Stein.

Speech rights in America : the First Amendment, democracy, and the media Laura Stein.

by Laura Stein.

ISBN: 9780252030758 (cloth : alk. paper)
ISBN: 0252030753 (cloth : alk. paper)
Author: Stein, Laura Lynn, 1965-
Publication & Distribution: Urbana . University of Illinois Press, (c)2006.
104
La mala vita : lettera di un boss della camorra al figlio Mario Savio con Fabio Venditti ; prefazione di Maurizio Costanzo.

La mala vita : lettera di un boss della camorra al figlio Mario Savio con Fabio Venditti ; prefazione di Maurizio Costanzo.

by Mario Savio con Fabio Venditti ; prefazione di Maurizio Costanzo.

ISBN: 8804559349 :$c17.00 EUR
Author: Savio, Mario, 1954-
Publication & Distribution: Milano . Mondadori, (c)2006.
Author: Savio, Mario, 1954-
Author: Venditti, Fabio, 1954-
105
The skeleton holding up the sky : poems by Mary Christine Delea.

The skeleton holding up the sky : poems by Mary Christine Delea.

by by Mary Christine Delea.

ISBN: 1599480204 (pbk.)
Author: Delea, Christine.
Publication & Distribution: Charlotte, NC . Main Street Rag Pub. Co., (c)2006.
106
Representing others : translation, ethnography, and the museum Kate Sturge.

Representing others : translation, ethnography, and the museum Kate Sturge.

by Kate Sturge.

ISBN: 9781905763016 (pbk. : alk. paper)
Author: Sturge, Kate.
Publication & Distribution: Manchester, UK . St. Jerome Pub. ;$aKinderhood, NY . InTrans Publications, (c)2007.
107
China and Japan at odds : deciphering the perpetual conflict edited by James C. Hsiung.

China and Japan at odds : deciphering the perpetual conflict edited by James C. Hsiung.

by edited by James C. Hsiung.

ISBN: 1403976244 (alk. paper)
Publication & Distribution: New York . Palgrave Macmillan, (c)2007.
Author: Hsiung, James Chieh, 1935-
108
El guardiâan de las hogueras Lluâis Olivâan Sibat.

El guardiâan de las hogueras Lluâis Olivâan Sibat.

by Lluâis Olivâan Sibat.

ISBN: 8441418039
Author: Olivâan Sibat, Lluâis, 1968-
Publication & Distribution: Madrid . Edaf, (c)2006.
109
Die formale Grundlegung der modernen Architektur Peter Eisenman ; mit einem einfèuhrenden Text von Werner Oechslin.

Die formale Grundlegung der modernen Architektur Peter Eisenman ; mit einem einfèuhrenden Text von Werner Oechslin.

by Peter Eisenman ; mit einem einfèuhrenden Text von Werner Oechslin.

ISBN: 3856760679
Author: Eisenman, Peter, 1932-
Publication & Distribution: Zèurich . gta Verlag ;$aBerlin . Gebr. Mann Verlag (c)2005.
Author: Oechslin, Werner.
110
Barking goats and the Redneck Mafia Dolores J. Wilson.

Barking goats and the Redneck Mafia Dolores J. Wilson.

by Dolores J. Wilson.

ISBN: 1932815635
ISBN: 9781932815634
Author: Wilson, Dolores J.
Publication & Distribution: [Odessa, Fla.] . Medallion Press, (c)2006.
111
El regreso glorioso : los âultimos dias by Tim LaHaye and Jerry B. Jenkins.

El regreso glorioso : los âultimos dias by Tim LaHaye and Jerry B. Jenkins.

by by Tim LaHaye and Jerry B. Jenkins.

ISBN: 0786291060 (alk. paper)
Author: LaHaye, Tim F.
Publication & Distribution: Waterville, Me. . Thorndike Press, (c)2006.
Author: Jenkins, Jerry B.
112
60 hikes within 60 miles, Seattle : including Bellevue, Everett, and Tacoma Andrew Weber and Bryce Stevens.

60 hikes within 60 miles, Seattle : including Bellevue, Everett, and Tacoma Andrew Weber and Bryce Stevens.

by Andrew Weber and Bryce Stevens.

ISBN: 0897326105
Author: Weber, Andrew, 1971-
Publication & Distribution: Birmingham, Ala. . Menasha Ridge Press ;$a[Guilford, Conn.] . Distributed by Globe Pequot Press, (c)2006.
Author: Stevens, Bryce, 1969-
113
A programmer's companion to algorithm analysis Ernst L. Leiss.

A programmer's companion to algorithm analysis Ernst L. Leiss.

by Ernst L. Leiss.

ISBN: 1584886730 (acid-free paper)
ISBN: 9781584886730 (acid-free paper)
ISBN: 9781584886730
Author: Leiss, Ernst L., 1952-
Publication & Distribution: Boca Raton . Chapman & Hall/CRC, (c)2007.
114
Lasers for measurements and information transfer 2005 : 8-10 June, 2005, St. Petersburg, Russia Vadim E. Privalov, editor ; organized by Academy of Engineering Sciences of Russia ... [et al.] ; sponsored by SPIE Russia Chapter ; published by SPIE--the International Society for Optical Engineering.

Lasers for measurements and information transfer 2005 : 8-10 June, 2005, St. Petersburg, Russia Vadim E. Privalov, editor ; organized by Academy of Engineering Sciences of Russia ... [et al.] ; sponsored by SPIE Russia Chapter ; published by SPIE--the International Society for Optical Engineering.

by Vadim E. Privalov, editor ; organized by Academy of Engineering Sciences of Russia ... [et al.] ; sponsored by SPIE Russia Chapter ; published by SPIE--the International Society for Optical Engineering.

ISBN: 0819463108
Publication & Distribution: Bellingham, Wash. . SPIE, (c)2006.
Author: Privalov, V. E. (Vadim Evgen§evich)
115
The Florida Catholic heritage trail = El camino de la herencia catolica en la Florida edited by Michael Gannon.

The Florida Catholic heritage trail = El camino de la herencia catolica en la Florida edited by Michael Gannon.

by edited by Michael Gannon.

ISBN: 0976501503
Publication & Distribution: Sun City Center, FL . Florida Catholic Heritage Trail, Inc., (c)2005.
Author: Gannon, Michael, 1927-
116
Darnau Dylan Iorwerth.

Darnau Dylan Iorwerth.

by Dylan Iorwerth.

ISBN: 0860742164
Author: Iorwerth, Dylan.
Publication & Distribution: Caernarfon . Gwasg Gwynedd, (c)2005.
117
Mediciâon del desarrollo humano en Mâexico Luis F. Lâopez-Calva, Miguel Szâekely, compiladores.

Mediciâon del desarrollo humano en Mâexico Luis F. Lâopez-Calva, Miguel Szâekely, compiladores.

by Luis F. Lâopez-Calva, Miguel Szâekely, compiladores.

ISBN: 968167832X
Publication & Distribution: Mâexico, D.F. . Fondo de Cultura Econâomica, (c)2006.
Author: Lâopez-Calva, Luis Felipe.
Author: Szâekely, Miguel.
118
Budaya dan pemikiran dalam masyarakat global : Malaysia dan China penyelenggara, Wan Abd. Hamid Wan Teh, Anisah Hj. Zainal Abidin.

Budaya dan pemikiran dalam masyarakat global : Malaysia dan China penyelenggara, Wan Abd. Hamid Wan Teh, Anisah Hj. Zainal Abidin.

by penyelenggara, Wan Abd. Hamid Wan Teh, Anisah Hj. Zainal Abidin.

ISBN: 9836293094
Publication & Distribution: Kuala Lumpur . Dewan Bahasa dan Pustaka, (c)2006.
Author: Abd. Hamid Wan Teh,$cWan.
Author: Anisah Hj. Zainal Abidin.
119
A catalog of compositions for guitar by women composers compiled by Janna MacAuslan.

A catalog of compositions for guitar by women composers compiled by Janna MacAuslan.

by compiled by Janna MacAuslan.

ISBN: 0961417005 (pbk.)
Author: MacAuslan, Janna.
Publication & Distribution: Portland, OR . DearHorse Publications, (c)1984.
120
Seventh Day Baptists in Europe and America Seventh Day Baptist General Conference.

Seventh Day Baptists in Europe and America Seventh Day Baptist General Conference.

by Seventh Day Baptist General Conference.

ISBN: 0405124708
Publication & Distribution: New York . Arno Press, (c)1980, c1910.
121
Depression decade : from new era through New Deal, 1929-1941 by Broadus Mitchell.

Depression decade : from new era through New Deal, 1929-1941 by Broadus Mitchell.

by by Broadus Mitchell.

ISBN: 0873320972 :$c$15.95
Author: Mitchell, Broadus, 1892-1988.
Publication & Distribution: Armonk, N.Y. . M.E. Sharpe, (c)[1989], c1975.
122
Il mercato della paura : la guerra al terrorismo islamico, inchiesta sull'inganno italiano Carlo Bonini e Giuseppe D'Avanzo.

Il mercato della paura : la guerra al terrorismo islamico, inchiesta sull'inganno italiano Carlo Bonini e Giuseppe D'Avanzo.

by Carlo Bonini e Giuseppe D'Avanzo.

ISBN: 8806175327 :$c15.50 EUR
Author: Bonini, Carlo, 1967-
Publication & Distribution: Torino . Einaudi, (c)2006.
Author: D'Avanzo, Giuseppe.
123
Studying Hinduism : key concepts and methods edited by Sushil Mittal and Gene Thursby.

Studying Hinduism : key concepts and methods edited by Sushil Mittal and Gene Thursby.

by edited by Sushil Mittal and Gene Thursby.

ISBN: 9780415301251 (hardback : alk. paper)
ISBN: 9780415301268 (pbk. : alk. paper)
ISBN: 9780203939734 (e-book)
Publication & Distribution: Abingdon ;$aNew York . Routledge, (c)2007.
Author: Mittal, Sushil.
Author: Thursby, Gene R.
124
Edward Thring : maker of Uppingham School, headmaster 1853 to 1887 by W.F. Rawnsley.

Edward Thring : maker of Uppingham School, headmaster 1853 to 1887 by W.F. Rawnsley.

by by W.F. Rawnsley.

ISBN: 9780415432702
Author: Rawnsley, W. F. (Willingham Franklin), 1845-1927.
Publication & Distribution: London :$aNew York . Routledge, (c)2007.
Author: Thring, Edward.
125
Remote sensing and space technology for multidisciplinary research and applications  : 19-24 May, 2005, Beijing, China  Qingxi Tong ... [et al.], editors ; sponsored by Peking University (China) ; cosponsored by, National Satellite Meteorology Center (China) ... [et al.] ; supporting organizations, National Oceanic and Atmospheric Administration (USA) ... [et al.] ; cooperating organizations, SPIE--the International Society for Optical Engineering  ... [et al.] ; published by SPIE--the International Society for Optical Engineering.

Remote sensing and space technology for multidisciplinary research and applications : 19-24 May, 2005, Beijing, China Qingxi Tong ... [et al.], editors ; sponsored by Peking University (China) ; cosponsored by, National Satellite Meteorology Center (China) ... [et al.] ; supporting organizations, National Oceanic and Atmospheric Administration (USA) ... [et al.] ; cooperating organizations, SPIE--the International Society for Optical Engineering ... [et al.] ; published by SPIE--the International Society for Optical Engineering.

by Qingxi Tong ... [et al.], editors ; sponsored by Peking University (China) ; cosponsored by, National Satellite Meteorology Center (China) ... [et al.] ; supporting organizations, National Oceanic and Atmospheric Administration (USA) ... [et al.] ; cooperating organizations, SPIE--the International Society for Optical Engineering ... [et al.] ; published by SPIE--the International Society for Optical Engineering.

ISBN: 0819462551
ISBN: 9780819462558
Publication & Distribution: Bellingham, Wash. . SPIE, (c)2006.
Author: Tong, Qingxi, 1935-
126
Unfair to young people : how the public schools got the way they are text by Bob Peterson ; original graphics by Peter Zale.

Unfair to young people : how the public schools got the way they are text by Bob Peterson ; original graphics by Peter Zale.

by text by Bob Peterson ; original graphics by Peter Zale.

Author: Peterson, Bob, 1953-
Publication & Distribution: [Madison, Wis.] . Wisconsin Alliance, (c)1975.
127
Heritage language development : focus on East Asian immigrants edited by Kimi Kondo-Brown.

Heritage language development : focus on East Asian immigrants edited by Kimi Kondo-Brown.

by edited by Kimi Kondo-Brown.

ISBN: 9027241430
ISBN: 9789027241436
Publication & Distribution: Amsterdam ;$aPhiladelphia . J. Benjamins Pub. Co., (c)2006.
Author: Kondo-Brown, Kimi.
128
Internet learning and the building of knowledge Juliann Cortese.

Internet learning and the building of knowledge Juliann Cortese.

by Juliann Cortese.

ISBN: 9781934043134 (alk. paper)
Author: Cortese, Juliann.
Publication & Distribution: Youngstown, N.Y. . Cambria Press, (c)2007.
129
Promoting self-determination in students with developmental disabilities Michael L. Wehmeyer, with Martin Agran ... [et al.].

Promoting self-determination in students with developmental disabilities Michael L. Wehmeyer, with Martin Agran ... [et al.].

by Michael L. Wehmeyer, with Martin Agran ... [et al.].

ISBN: 9781593854607 (pbk. : alk. paper)
ISBN: 1593854609 (pbk. : alk. paper)
ISBN: 9781593854614 (hardcover : alk. paper)
ISBN: 1593854617 (hardcover : alk. paper)
Author: Wehmeyer, Michael L.
Publication & Distribution: New York . Guilford Press, (c)2007.
130
Chin na fa : traditional Chinese submission grappling techniques by Liu Jinsheng and Zhao Jiang ; translated by Timothy Cartmell.

Chin na fa : traditional Chinese submission grappling techniques by Liu Jinsheng and Zhao Jiang ; translated by Timothy Cartmell.

by by Liu Jinsheng and Zhao Jiang ; translated by Timothy Cartmell.

ISBN: 9781583941850 (trade paper)
ISBN: 1583941851 (trade paper)
Author: Liu, Jinsheng.
Publication & Distribution: Berkeley, Calif. . Frog, (c)2007.
Author: Zhao, Jiang.
Author: Cartmell, Tim.
131
Od ksiestwa piastowskiego do wojewodztwa opolskiego : niezwyke, ciekawe, mao znane opowiesci historyczne Ryszard Morawiec.

Od ksiestwa piastowskiego do wojewodztwa opolskiego : niezwyke, ciekawe, mao znane opowiesci historyczne Ryszard Morawiec.

by Ryszard Morawiec.

ISBN: 9788390813677 (hbk.)
ISBN: 839081367X (hbk.)
Author: Morawiec, Ryszard.
Publication & Distribution: Opole . S?la?skie Wydawn. "Adan", (c)2006.
132
Sang d'encre : 15 nouvelles policieres.

Sang d'encre : 15 nouvelles policieres.

by Sang d'encre : 15 nouvelles policie?res.

ISBN: 2804008223
Publication & Distribution: Bruxelles . E?ditions Labor, (c)1992.
133
Sermons St. Leo the Great ; translated by Jane Patricia Freeland, Agnes Josephine Conway.

Sermons St. Leo the Great ; translated by Jane Patricia Freeland, Agnes Josephine Conway.

by St. Leo the Great ; translated by Jane Patricia Freeland, Agnes Josephine Conway.

ISBN: 0813200938
Author: Leo I,$cPope, d. 461.
Publication & Distribution: Washington, DC . The Catholic University of America Press, (c)1995.
Author: Freeland, Jane Patricia, 1910-2004.
Author: Conway, Agnes Josephine, 1921-2002.
134
Internet and the law : technology, society, and compromises Aaron Schwabach.

Internet and the law : technology, society, and compromises Aaron Schwabach.

by Aaron Schwabach.

ISBN: 1851097317 (hardcover : alk. paper)
ISBN: 1851097368 (ebook)
ISBN: 9781851097319
Author: Schwabach, Aaron.
Publication & Distribution: Santa Barbara, Calif. . ABC-CLIO, (c)2006.
135
Children's rights, state intervention, custody and divorce : contradictions in ethics and family law Laurence D. Houlgate.

Children's rights, state intervention, custody and divorce : contradictions in ethics and family law Laurence D. Houlgate.

by Laurence D. Houlgate.

ISBN: 0773460497 (hardcover)
Author: Houlgate, Laurence D.
Publication & Distribution: Lewiston, NY . Edwin Mellen Press, (c)2005.
136
Zhongguo xue zhe kan shi jie.$n8,$pQuan qiu zhi li juan = World politics, views from China.$n8,$pGlobal governance Pang Zhongying zhu bian.

Zhongguo xue zhe kan shi jie.$n8,$pQuan qiu zhi li juan = World politics, views from China.$n8,$pGlobal governance Pang Zhongying zhu bian.

by Pang Zhongying zhu bian.

ISBN: 9622385710 (v. 8)
Publication & Distribution: Xianggang . He ping tu shu you xian gong si, (c)2006.
Author: Pang, Zhongying, 1962-
137
Actions, products, and things : Brentano and Polish philosophy Arkadiusz Chrudzimski, Dariusz Lukasiewicz, (eds.).

Actions, products, and things : Brentano and Polish philosophy Arkadiusz Chrudzimski, Dariusz Lukasiewicz, (eds.).

by Arkadiusz Chrudzimski, Dariusz Lukasiewicz, (eds.).

ISBN: 3938793066 (hd.bd. : alk. paper)
Publication & Distribution: Frankfurt ;$aLancaster . Ontos, (c)2006.
Author: Brentano, Franz Clemens, 1838-1917$xInfluence.
Author: Chrudzimski, Arkadiusz.
Author: ?ukasiewicz, Dariusz.
138
The Middle Ages Fiona Macdonald.

The Middle Ages Fiona Macdonald.

by Fiona Macdonald.

ISBN: 0816027889
Author: Macdonald, Fiona, 1958-
Publication & Distribution: New York, NY . Facts on File, (c)1993.
139
Xinjiang tong zhi Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui.

Xinjiang tong zhi Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui.

by Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui.

ISBN: 7228024826 (v. 24)
Publication & Distribution: [Urumchi] . Xinjiang ren min chu ban she, (c)<1992-2004>
140
Mao Zedong Whitney Stewart.

Mao Zedong Whitney Stewart.

by Whitney Stewart.

ISBN: 0822527979
ISBN: 9780822527978
Author: Stewart, Whitney, 1959-
Publication & Distribution: Minneapolis . Twenty-First Century Books, (c)2006.
Author: Mao Zedong, 1883-1976.
141
Hong Kong, China : learning to belong to a nation Gordon Mathews, Tai-lok Lui and Eric Kit-wai Ma.

Hong Kong, China : learning to belong to a nation Gordon Mathews, Tai-lok Lui and Eric Kit-wai Ma.

by Gordon Mathews, Tai-lok Lui and Eric Kit-wai Ma.

ISBN: 9780415426541 (hardback : alk. paper)
Author: Mathews, Gordon.
Publication & Distribution: Milton Park Abingdon Oxon ;$aNew York, NY . Routledge, (c)2007.
Author: Lu?, Dale
Author: Ma, Jiewei.
142
From Satan's crown to the holy grail : emeralds in myth, magic, and history Diane Morgan.

From Satan's crown to the holy grail : emeralds in myth, magic, and history Diane Morgan.

by Diane Morgan.

ISBN: 9780275991234 (alk. paper)
Author: Morgan, Diane, 1947-
Publication & Distribution: Westport, Conn. . Praeger Publishers, (c)2007.
143
Ophthalmic clinical procedures : a multimedia guide Frank Eperjesi, Hannah Bartlett, Mark Dunne.

Ophthalmic clinical procedures : a multimedia guide Frank Eperjesi, Hannah Bartlett, Mark Dunne.

by Frank Eperjesi, Hannah Bartlett, Mark Dunne.

ISBN: 9780080449784
ISBN: 0080449786
Author: Eperjesi, Frank.
Publication & Distribution: Edinburgh ;$aNew York . Elsevier/Butterworth Heinemann, (c)2007.
Author: Bartlett, Hannah.
Author: Dunne, Mark (Mark C. M.)
144
Scuba diving safety Dan Orr, Eric Douglas.

Scuba diving safety Dan Orr, Eric Douglas.

by Dan Orr, Eric Douglas.

ISBN: 9780736052511 (soft cover)
ISBN: 0736052518 (soft cover)
Author: Orr, Dan, 1947-
Publication & Distribution: Champaign, IL . Human Kinetics, (c)2007.
Author: Douglas, Eric, 1967-
145
Pop culture China! : media, arts, and lifestyle Kevin Latham.

Pop culture China! : media, arts, and lifestyle Kevin Latham.

by Kevin Latham.

ISBN: 9781851095827 (hard copy : alk. paper)
ISBN: 9781851095872 (ebook)
Author: Latham, Kevin, 1964-
Publication & Distribution: Santa Barbara, Calif. . ABC-CLIO, (c)2007.
146
A China primer for students Joseph D. Wilcox.

A China primer for students Joseph D. Wilcox.

by Joseph D. Wilcox.

ISBN: 9781578866243 (hardcover : alk. paper)
ISBN: 9781578866250 (pbk. : alk. paper)
ISBN: 1578866243 (hardcover : alk. paper)
ISBN: 1578866251 (pbk. : alk. paper)
Author: Wilcox, Joseph D., 1965-
Publication & Distribution: Lanham, Md. . Rowman & Littlefield Education, (c)2007.
147
A natural history of quiet waters : swamps and wetlands of the mid-atlantic coast Curtis J. Badger.

A natural history of quiet waters : swamps and wetlands of the mid-atlantic coast Curtis J. Badger.

by Curtis J. Badger.

ISBN: 9780813926186 (cloth : alk. paper)
Author: Badger, Curtis J.
Publication & Distribution: Charlottesville . University of Virginia Press, (c)2007.
148
Thermal and structural performance of tow-placed, variable stiffness panels Kingsley Chauncey Wu.

Thermal and structural performance of tow-placed, variable stiffness panels Kingsley Chauncey Wu.

by Kingsley Chauncey Wu.

ISBN: 9781586036812 (pbk)
ISBN: 1586036815 (pbk)
Author: Wu, Kingsley Chauncey, 1965-
Publication & Distribution: Amsterdam . IOS Press, (c)2006.
149
Nashville in photographs Aubrey C. Watson.

Nashville in photographs Aubrey C. Watson.

by Aubrey C. Watson.

ISBN: 0517228769
ISBN: 9780517228760
Author: Watson, Aubrey C.
Publication & Distribution: New York . Gramercy Books, (c)2006.
150
Enchiridion poeticum : zur lateinischen Dichtsprache Gregor Maurach.

Enchiridion poeticum : zur lateinischen Dichtsprache Gregor Maurach.

by Gregor Maurach.

ISBN: 353409218X
Author: Maurach, Gregor.
Publication & Distribution: Darmstadt . Wissenschaftliche Buchgesellschaft, (c)1989.
Select page: