China books:

Here you can download books China online, or read them instantly online. Click to title of the book you searching for.

3284 books in order of relevance
Select page:
3251
Medical ethics in China : a transcultural interpretation Jing-Bao Nie.

Medical ethics in China : a transcultural interpretation Jing-Bao Nie.

by Jing-Bao Nie.

ISBN: 9780415689496 (hardback)
ISBN: 041568949X (hardback)
ISBN: 9780203138175 (e-book)
ISBN: 0203138171 (e-book)
Author: Nie, Jing-Bao, 1962-
Publication & Distribution: London ;$aNew York . Routledge, (c)2011.
3252
Soldiers of the white sun : the Chinese Army at war, 1931-1949 Philip Jowett.

Soldiers of the white sun : the Chinese Army at war, 1931-1949 Philip Jowett.

by Philip Jowett.

ISBN: 9780764339561
ISBN: 0764339567
Author: Jowett, Philip S., 1961-
Publication & Distribution: Atglen, PA . Schiffer Military History, (c)2011.
3253
Education and reform in China edited by Emily Hannum and Albert Park.

Education and reform in China edited by Emily Hannum and Albert Park.

by edited by Emily Hannum and Albert Park.

ISBN: 9780415547055 (pbk.)
ISBN: 0415547059 (pbk.)
Publication & Distribution: London ;$aNew York . Routledge, (c)2009, c2007.
Author: Hannum, Emily.
Author: Park, Albert, 1966-
3254
Huan bao fa zhi san shi nian : wo men cheng gong le ma : Zhongguo huan bao fa zhi lan pi shu (1979-2010) = Thirty years of environmental law in China : have we succeeded : bluebook on environmental rule of law in China (1979-2010) zhu bian Wang Jing ; fu zhu bian Wang Shekun, Yan Houfu.

Huan bao fa zhi san shi nian : wo men cheng gong le ma : Zhongguo huan bao fa zhi lan pi shu (1979-2010) = Thirty years of environmental law in China : have we succeeded : bluebook on environmental rule of law in China (1979-2010) zhu bian Wang Jing ; fu zhu bian Wang Shekun, Yan Houfu.

by zhu bian Wang Jing ; fu zhu bian Wang Shekun, Yan Houfu.

ISBN: 9787301193815 (pbk.)
ISBN: 7301193815 (pbk.)
Publication & Distribution: Beijing Shi . Beijing da xue chu ban she, (c)2011.
Author: Wang, Jing, 1960-
Author: Wang, Shekun.
Author: Yan, Houfu.
3255
Xinjiang gong zuo wen xian xuan bian : yi jiu si jiu - er ling yi ling nian Zhong gong zhong yang wen xian yan jiu shi, Zhong gong Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu wei yuan hui bian.

Xinjiang gong zuo wen xian xuan bian : yi jiu si jiu - er ling yi ling nian Zhong gong zhong yang wen xian yan jiu shi, Zhong gong Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu wei yuan hui bian.

by Zhong gong zhong yang wen xian yan jiu shi, Zhong gong Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu wei yuan hui bian.

ISBN: 9787507331011
ISBN: 7507331016
Publication & Distribution: Beijing . Zhong yang wen xian chu ban she, (c)2010.
3256
The United States and China in power transition David Lai.

The United States and China in power transition David Lai.

by David Lai.

ISBN: 1584875151
ISBN: 9781584875154
Author: Lai, David, 1955-
Publication & Distribution: Carlisle, PA . Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, (c)[2011]
3257
Confucianism and spiritual traditions in modern China and beyond edited by Fenggang Yang and Joseph B. Tamney.

Confucianism and spiritual traditions in modern China and beyond edited by Fenggang Yang and Joseph B. Tamney.

by edited by Fenggang Yang and Joseph B. Tamney.

ISBN: 9789004212398 (hardback : alk. paper)
ISBN: 9004212396 (hardback : alk. paper)
Publication & Distribution: Leiden ;$aBoston . Brill, (c)2012.
Author: Yang, Fenggang.
Author: Tamney, Joseph B.
3258

"Beijing+15" : Zhongguo xing bie ping deng yu fu nü fa zhan hui mou yu qian zhan = "Beijing+15" : review and propects of gender equality and women's development in China Zhu bian Tan Lin ; fu zhu bian Jiang Xiuhua.

by Zhu bian Tan Lin ; fu zhu bian Jiang Xiuhua.

ISBN: 9787509727898 :$cRMBY95.00 (pbk.)
ISBN: 7509727898 :$cRMBY95.00 (pbk.)
Publication & Distribution: Beijing . She hui ke xue wen xian chu ban she, (c)2011.
Author: Tan, Lin.
Author: Jiang, Xiuhua.
3259
Critical Han studies : the history, representation, and identity of China's majority edited by Thomas S. Mullaney ... [et al.].

Critical Han studies : the history, representation, and identity of China's majority edited by Thomas S. Mullaney ... [et al.].

by edited by Thomas S. Mullaney ... [et al.].

ISBN: 9780984590988
ISBN: 0984590986
Publication & Distribution: Berkeley, Calif. . University of California Press, (c)2012.
Author: Mullaney, Thomas S. (Thomas Shawn),$eeditor.
3260
Jin ri Zhejiang = Zhejiang today Lü Jianchu zhu bian ; Zhejiang Sheng ren min zheng fu xin wen ban gong shi bian.

Jin ri Zhejiang = Zhejiang today Lü Jianchu zhu bian ; Zhejiang Sheng ren min zheng fu xin wen ban gong shi bian.

by Lü Jianchu zhu bian ; Zhejiang Sheng ren min zheng fu xin wen ban gong shi bian.

ISBN: 9787806867471
ISBN: 7806867473
Publication & Distribution: Hangzhou . Zhejiang she ying chu ban she, (c)2009.
Author: Lü, jianchu.
3261
2010 nian Shui xia wen hua yi chan bao hu zhan shi yu li yong guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji Zhongguo wen hua yi chan yan jiu yuan bian.

2010 nian Shui xia wen hua yi chan bao hu zhan shi yu li yong guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji Zhongguo wen hua yi chan yan jiu yuan bian.

by Zhongguo wen hua yi chan yan jiu yuan bian.

ISBN: 9787501032792
ISBN: 7501032793
Publication & Distribution: Beijing . Wen wu chu ban she, (c)2011.
3262
Yunyang Zhang huan hou miao Chongqing Shi wen wu ju, Chongqing Shi yi min ju bian zhu.

Yunyang Zhang huan hou miao Chongqing Shi wen wu ju, Chongqing Shi yi min ju bian zhu.

by Chongqing Shi wen wu ju, Chongqing Shi yi min ju bian zhu.

ISBN: 9787501033324 :$cRMBY320.00
ISBN: 7501033323 :$cRMBY320.00
Publication & Distribution: Beijing . Wen wu chu ban she, (c)2011.
Author: Zhang, Fei, d. 221$xCult.
3263
The impact and transformation of education policy in China edited by Tiedan Huang, Alexander W. Wiseman.

The impact and transformation of education policy in China edited by Tiedan Huang, Alexander W. Wiseman.

by edited by Tiedan Huang, Alexander W. Wiseman.

ISBN: 9781780521862
ISBN: 1780521863
Publication & Distribution: Bingley, U.K. . Emerald, (c)2011.
Author: Huang, Tiedan.
Author: Wiseman, Alexander W., 1968-
3264
Wo de lao Beijing yin xiang : Helan da shi fu ren zhi Minguo jian wen (Helan) Ailun Kaitelin (Ellen Catleen) she ying, zhuan wen ; (Aodili) Feilidelixi Xifu (F.H. Schiff) man hua ; Zhang Chunying fan yi.

Wo de lao Beijing yin xiang : Helan da shi fu ren zhi Minguo jian wen (Helan) Ailun Kaitelin (Ellen Catleen) she ying, zhuan wen ; (Aodili) Feilidelixi Xifu (F.H. Schiff) man hua ; Zhang Chunying fan yi.

by (Helan) Ailun Kaitelin (Ellen Catleen) she ying, zhuan wen ; (Aodili) Feilidelixi Xifu (F.H. Schiff) man hua ; Zhang Chunying fan yi.

ISBN: 9787511711045
ISBN: 7511711049
Author: Thorbecke, Ellen Kolban.
Publication & Distribution: Beijing . Zhong yang bian yi chu ban she, (c)2011.
Author: Schiff, Friedrich, 1908-1968.
Author: Zhang, Chunying.
3265
Obama and China's rise : an insider's account of America's Asia strategy Jeffrey A. Bader.

Obama and China's rise : an insider's account of America's Asia strategy Jeffrey A. Bader.

by Jeffrey A. Bader.

ISBN: 9780815722427 (hardcover : alk. paper)
ISBN: 0815722427 (hardcover : alk. paper)
Author: Bader, Jeffrey A.
Publication & Distribution: Washington, D.C. . Brookings Institution Press, (c)2012.
Author: Obama, Barack$xPolitical and social views.
3266
Yuan dai Wenzhou yan jiu Chen Caiyun zhu.

Yuan dai Wenzhou yan jiu Chen Caiyun zhu.

by Chen Caiyun zhu.

ISBN: 9787213047695
ISBN: 7213047698
Author: Chen, Caiyun, 1983-
Publication & Distribution: Hangzhou . Zhejiang ren min chu ban she, (c)2011.
3267
Economic reforms in India and China : emerging issues and challenges edited by B. Sudhakara Reddy.

Economic reforms in India and China : emerging issues and challenges edited by B. Sudhakara Reddy.

by edited by B. Sudhakara Reddy.

ISBN: 9788178298382
ISBN: 8178298384
Publication & Distribution: New Delhi, India . SAGE Publications India :$aThousand Oaks, Calif. . SAGE, (c)2009.
Author: Sudhakara Reddy, B.
3268
China and coexistence : Beijing's national security strategy for the twenty-first century Liselotte Odgaard.

China and coexistence : Beijing's national security strategy for the twenty-first century Liselotte Odgaard.

by Liselotte Odgaard.

ISBN: 9781421405636
ISBN: 1421405636
Author: Odgaard, Liselotte.
Publication & Distribution: Washington, D.C. . Woodrow Wilson Center Press ;$aBaltimore . Johns Hopkins University Press, (c)2012.
3269
Zhi yi Zhong Su gao ceng hui wu : qian Sulian zhu Hua da shi guan shou xi fan yi jie mi Zhong Su guan xi nei mu Gu Dashou kou shu ; Zheng Shaofeng zhi bi.

Zhi yi Zhong Su gao ceng hui wu : qian Sulian zhu Hua da shi guan shou xi fan yi jie mi Zhong Su guan xi nei mu Gu Dashou kou shu ; Zheng Shaofeng zhi bi.

by Gu Dashou kou shu ; Zheng Shaofeng zhi bi.

ISBN: 9787801709431
ISBN: 7801709438
Author: Kudashev, R. Sh.
Publication & Distribution: Beijing Shi . Dang dai Zhongguo chu ban she, (c)2011.
Author: Kudashev, R. Sh.
Author: Zheng, Shaofeng.
3270
Si chou zhi lu Beiting yan jiu Xue Zongzheng zhu.

Si chou zhi lu Beiting yan jiu Xue Zongzheng zhu.

by Xue Zongzheng zhu.

ISBN: 9787228141050
ISBN: 7228141059
Author: Xue, Zongzheng.
Publication & Distribution: Wulumuqi . Xinjiang ren min chu ban she, (c)2010.
3271
Zhongguo jiang cheng ba 21 shi ji ma zuo zhe Fugesen, Jixinji, Li Daokui, Zhakaliya ; yi zhe Liao Yanbo = Does the 21st century belong to China : Kissinger and Zakaria vs. Ferguson and Li : the Munk debate on China / Niall Ferguson, Henry Kissinger, David Daokui Li, Fareed Zakaria.

Zhongguo jiang cheng ba 21 shi ji ma zuo zhe Fugesen, Jixinji, Li Daokui, Zhakaliya ; yi zhe Liao Yanbo = Does the 21st century belong to China : Kissinger and Zakaria vs. Ferguson and Li : the Munk debate on China / Niall Ferguson, Henry Kissinger, David Daokui Li, Fareed Zakaria.

by zuo zhe Fugesen, Jixinji, Li Daokui, Zhakaliya ; yi zhe Liao Yanbo = Does the 21st century belong to China? : Kissinger and Zakaria vs. Ferguson and Li : the Munk debate on China / Niall Ferguson, Henry Kissinger, David Daokui Li, Fareed Zakaria.

ISBN: 9789571354859
ISBN: 9571354856
Publication & Distribution: Taibei Shi . Shi bao wen hua chu ban qi ye gu fen you xian gong si, (c)2012.
Author: Kissinger, Henry, 1923-
Author: Zakaria, Fareed.
Author: Ferguson, Niall.
Author: Li, David D.
Author: Liao, Yanbo.
3272
Law and policy for China's market socialism edited by John Garrick.

Law and policy for China's market socialism edited by John Garrick.

by edited by John Garrick.

ISBN: 9780415692854
ISBN: 0415692857
ISBN: 9780203124369
ISBN: 0203124367
Publication & Distribution: Abingdon, Oxon [UK] ;$aN.Y. . Routledge, (c)2012.
Author: Garrick, John.
3273
Chongqing mo shi Su Wei, Yang Fan, Liu Shiwen zhu.

Chongqing mo shi Su Wei, Yang Fan, Liu Shiwen zhu.

by Su Wei, Yang Fan, Liu Shiwen zhu.

ISBN: 9787513601344
ISBN: 7513601348
Author: Su, Wei.
Publication & Distribution: Beijing . Zhongguo jing ji chu ban she, (c)2011.
Author: Yang, Fan.
Author: Liu, Shiwen.
3274
The end of the Chinese dream : why Chinese people fear the future Gerard Lemos.

The end of the Chinese dream : why Chinese people fear the future Gerard Lemos.

by Gerard Lemos.

ISBN: 9780300169249 (hardback)
ISBN: 0300169248 (hardback)
Author: Lemos, Gerard.
Publication & Distribution: New Haven . Yale University Press, (c)2012.
3275
Gong chang zhi du chong jian zhong de gong ren : Zhongguo bai se jia dian chan ye de ge an yan jiu = The change of factory regime in China and its impacts on workers : case studies from the white goods industry in China Zhao Wei zhu.

Gong chang zhi du chong jian zhong de gong ren : Zhongguo bai se jia dian chan ye de ge an yan jiu = The change of factory regime in China and its impacts on workers : case studies from the white goods industry in China Zhao Wei zhu.

by Zhao Wei zhu.

ISBN: 9787509712818
ISBN: 7509712815
Author: Zhao, Wei.
Publication & Distribution: Beijing Shi . She hui ke xue wen xian chu ban she, (c)2010.
3276
Shenzhen jing ji te qu nian pu : 1978.3-2010.3 Tao Yitao zhu bian.

Shenzhen jing ji te qu nian pu : 1978.3-2010.3 Tao Yitao zhu bian.

by Tao Yitao zhu bian.

ISBN: 9787501799893 (set) :$cRMBY150.00
ISBN: 750179989X (set) :$cRMBY150.00
Publication & Distribution: Beijing . Zhongguo jing ji chu ban she, (c)2010.
Author: Tao, Yitao, 1958-
3277
To taste a hundred herbs$h[videorecording] : gods, ancestors, and medicine in a Chinese village [Long Bow Group, Inc.] ; producers, Richard Gordon, Kathy Kline, Daniel Sipe ; director, writer, Carma Hinton.

To taste a hundred herbs$h[videorecording] : gods, ancestors, and medicine in a Chinese village [Long Bow Group, Inc.] ; producers, Richard Gordon, Kathy Kline, Daniel Sipe ; director, writer, Carma Hinton.

by [Long Bow Group, Inc.] ; producers, Richard Gordon, Kathy Kline, Daniel Sipe ; director, writer, Carma Hinton.

ISBN: 1878232010
ISBN: 9781878232014
Publication & Distribution: New York, N.Y. . New Day Films, (c)1986.
Author: Hinton, Carma.
Author: Gordon, Richard.
Author: Carnochan, David.
3278
[Minguo] Gao'an Xian xiang tu zhi : bu fen juan Tu Jun bian.

[Minguo] Gao'an Xian xiang tu zhi : bu fen juan Tu Jun bian.

by Tu Jun bian.

ISBN: 9787501346875 (set)
ISBN: 7501346879 (set)
Publication & Distribution: Beijing . Guo jia tu shu guan chu ban she, (c)2011.
3279
Nuclear structure in China 2010$h[electronic resource] : proceedings of the 13th National Conference on Nuclear Structure in China, Chi-Feng, Inner Mongolia, China, 24-30 July 2010 editors, Hong-Bo Bai ... [et al.].

Nuclear structure in China 2010$h[electronic resource] : proceedings of the 13th National Conference on Nuclear Structure in China, Chi-Feng, Inner Mongolia, China, 24-30 July 2010 editors, Hong-Bo Bai ... [et al.].

by editors, Hong-Bo Bai ... [et al.].

ISBN: 9789814360654 (electronic bk.)
Publication & Distribution: Singapore ;$aHackensack, N.J. . World Scientific Pub. Co., (c)2011.
Author: Bai, Hong-Bo.
3280
City versus countryside in Mao's China : negotiating the divide Jeremy Brown.

City versus countryside in Mao's China : negotiating the divide Jeremy Brown.

by Jeremy Brown.

ISBN: 9781107024045 (hardback)
ISBN: 1107024048 (hardback)
Author: Brown, Jeremy, 1976-
Publication & Distribution: New York . Cambridge University Press, (c)2012.
3281
China, the West and the myth of new public management : neoliberalism and its discontents Paolo Urio.

China, the West and the myth of new public management : neoliberalism and its discontents Paolo Urio.

by Paolo Urio.

ISBN: 9780415695886 (hardback : alk. paper)
ISBN: 0415695880 (hardback : alk. paper)
ISBN: 9780203115800 (e-book)
ISBN: 0203115805 (e-book)
Author: Urio, Paolo.
Publication & Distribution: London ;$aNew York . Routledge, (c)2012.
3282
China in and beyond the headlines edited by Timothy B. Weston and Lionel M. Jensen.

China in and beyond the headlines edited by Timothy B. Weston and Lionel M. Jensen.

by edited by Timothy B. Weston and Lionel M. Jensen.

ISBN: 9781442209046 (cloth : alk. paper)
ISBN: 1442209046 (cloth : alk. paper)
ISBN: 9781442209053 (pbk. : alk. paper)
ISBN: 1442209054 (pbk. : alk. paper)
ISBN: 9781442209060 (electronic)
ISBN: 1442209062 (electronic)
Publication & Distribution: Lanham, Md. . Rowman & Littlefield, (c)2012.
Author: Weston, Timothy B., 1964-
Author: Jensen, Lionel M.
3283
Building a better Chinese collection for the Library of Congress : selected writings Chi Wang.

Building a better Chinese collection for the Library of Congress : selected writings Chi Wang.

by Chi Wang.

ISBN: 9780810885486 (cloth : alk. paper)
ISBN: 0810885484 (cloth : alk. paper)
ISBN: 9780810885493 (ebook)
ISBN: 0810885492 (ebook)
Author: Wang, Chi, 1932-
Publication & Distribution: Lanham, Md. . Scarecrow Press, Inc., (c)2012, ©2012.
Author: Wang, Chi, 1932-
3284
China's evolving approach to peacekeeping edited by Marc Lanteigne and Miwa Hirono.

China's evolving approach to peacekeeping edited by Marc Lanteigne and Miwa Hirono.

by edited by Marc Lanteigne and Miwa Hirono.

ISBN: 9780415508520
ISBN: 0415508525
Publication & Distribution: London ;$aNew York . Routledge, (c)2012.
Author: Lanteigne, Marc.$4edt
Author: Hirono, Miwa.$4edt
Select page: